ДАГЕСТАН

 Махачкала  8722
 Дербент  87240
 Касумкент  87236
 Кизляр  87239
 Курах  87262